Regulamin


1. Usługi wynajmu powierzchni biurowej/biura serwisowanego/coworkingu świadczone są przez Nextsite Adam Młynarski z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 2/7, numer NIP: 6462944000, numer REGON: 364835955 zwanym dalej Usługodawcą.
2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pomocą:
a) telefonu: +48 790-583-515;
b) adresu email: katowice@desking.pl;
3. Usługodawca w ramach swojej oferty oferuje:
- wynajem wyposażonego miejsca do pracy;
- wynajem biura serwisowanego;
- inne usługi znajdujące się pod adresem https://desking.pl/#pricing
4. Cennik usług netto znajduje się pod adresem https://desking.pl/#pricing. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
5. Płatność za usługi odbywa się na podstawie otrzymanej faktury VAT. Płatności można dokonać za pomocą przelewu na numer konta 47 1050 1214 1000 0092 2807 0885 (ING) lub za pomocą systemu PayU. Link do płatności w systemie PayU znajduje się w wiadomości email z fakturą.
6. Usługi świadczone są na podstawie umowy pisemnej zawieranej z Usługodawcą, w której określone są wszelkie szczegóły nawiązania współpracy, m.in. czas trwania umowy oraz warunki rozwiązania umowy.
7. Konsument/Klient/Usługobiorca w momencie podpisania umowy zamawia natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuje do wiadomości, że traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług.
8. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres e-mail Usługodawcy (katowice@desking.pl). Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.

Polityka Ochrony Danych Osobowych


1. Administratorem danych jest Nextsite Adam Młynarski z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 2/7, numer NIP: 6462944000, numer REGON: 364835955.
2. Dane osobowe pozostawiane na stronie https://desking.pl lub za pomocą kontaktu telefonicznego lub za pomocą wiadomości email traktowane są jako poufne i pozostają niewidoczne dla osób nieupoważnionych.
3. Strona https://desking.pl wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania aktywności na stronie za pomocą Google Analytics.